Jaunākās ziņas


  Radošo darbu konkurss


  Rudzātu vidusskolas 1.-6.klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties Rudzātu vidusskolas skolēnu parlamenta organizētajā Radošo darbu konkursā "Pavasaris". Kopā tika iesūtīti 20 skolēnu darbi.


  Lasīt tālāk


  Pārtikas pakas 1-4.klašu audzēkņiem


  12.martā jau otro reizi tika veikta pārtikas paku piegāde Rudzātu vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem. Šajās pārtikas pakās klāt tiek iekļauts arī "Skolas piens" un "Skolas auglis". Lielu paldies sakām skolas pavārītei Ivetai Dolgais par pārtikas paku sagatavošanu, Rutai Klibiķei par pagasta transporta piešķiršanu paku izvadāšanai līdz pat skolēnu mājām, un, protams, arī šoferītim Guntim Brūveram.


  Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību

  Informējam, ka sākot ar 2021.gada 1.janvārī spēkā stājas jauni Līvānu novada domes saistošie noteikumi nr.6 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs". Noteikumi


  Latvijas Republikas Veselības ministrijas vēstule "Par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu"  "Mazās Pūces" balva


  24.augustā, Rudzātu vidusskolas skolotāji devās uz Rīgas pili, lai saņemtu "Mazo Pūci", kas apliecina skolas augstos rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos konkursos, iegūstot 2. vietu Ata Kronvalda mazo skolu reitingā. Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par neatlaidīgo darbu un veltīto laiku! Cerēsim, ka ceļojošā pūce mūs nepametīs arī nākamajos gados!  2019./2020.mācību gada ziņas