Jaunākās ziņas

 • Bērnu Ziemassvētku egle

  20.decembrī plkst.11.00 Rudzātu vidusskolā Ziemassvētku egle "Balto brīnumu gaidot" pirmsskolai un 1.-3.klasei

 • Ziemassvētku pasākums 4.-12.klasei

  22.decembrī plkst.10.00 Rudzātu vidusskolā Ziemassvētku pasākums "Priecīgi Ziemassvētki klāt" 4.-12.klasei

 • Līvānu novada iedzīvotāji protestē pret iecerēto izglītības reformu

  Iedzīvotāji var atbalstīt Līvānu novada pašvaldības ierosinājumu un parakstīties pret iecerētajām izmaiņām izglītības reformā, kura paredz no četrām pašreizējām Līvānu novada vidusskolām saglabāt tikai vienu (Līvānu 1. vidusskolu) un kur kā vienīgais kritērijs vidusskolu saglabāšanai izvirzīts skolēnu skaits, neņemot vērā izglītības kvalitāti.
  Lasīt tālāk

Apsveicam!

Skolas saime lepojas ar skolēniem, kuri pēc labākās sirdsapziņas izpilda savu galveno pienākumu – mācīties. Un tad arī rezultāti olimpiādēs, konkursos un skatēs neizpaliek!
Paldies šo skolēnu ģimenēm! Skatīt skolēnu sasniegumus 2016./2017.m.g.


Pasniegs Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstus

17. novembrī Rudzātos Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai veltītā sarīkojuma laikā ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu tiks apbalvoti arī Rudzātu vidusskolas 12.klases skolnieks Ādams Arvo Brūvers - par augstiem sasniegumiem mācību darbā un sabiedrisko aktivitāti, un Rudzātu vidusskolas lietvede Ilga Bernāne - par savu pienākumu veikšanu ar lielu atbildības sajūtu un nesavtību, un sakarā ar dzīves 50 gadu jubileju.

Skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova saņem Ata Kronvalda balvu izglītībā

28.augustā Rīgā Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza Ata Kronvalda balvas izglītībā labākajiem Latvijas skolotājiem. Starp tiem - arī Rudzātu vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova par ieguldījumu izglītojamo talantu attīstīšanā, mērķtiecīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem. Lasīt tālāk

Skolotājs Ēvalds Kārklis saņēmis Nikodema Rancāna balvu

Rudzātu vidusskolas vēstures skolotājs Ēvalds Kārklis saņēmis Nikodema Rancāna balvu, kas ik gadu tiek pasniegta Latgales izcilākajiem pedagogiem. Lasīt tālāk

Piešķirtas Izcilības balvas 11 Līvanu novada pedagogiem

Izcilības balva ir iedibināta pēc mecenāta, Līvānu Goda pilsoņa Daumanta Pfafroda iniciatīvas. Balva tiek piešķirta par pedagoga ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, izglītību veicinošiem konkursiem un izciliem sasniegumiem izglītības darbā. Izcilības balvu saņēma 4 pedagogi no Rudzātu vidusskolas - Jolanta Ļubka–Tarasova, Veneranda Spriņģe, Ēvalds Kārklis un Katrīna Grigorjeva. Lasīt tālāk

8.klašu audzēkņi pierāda zināšanas fizikas olimpiādē Rudzātos

Ikgadējā Līvānu novada atklātā fizikas olimpiāde, ko jau astoto reizi organizēja Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis, šoreiz bija īpaša ar to, ka vienu uzdevumu piedāvāja “Fizmix” komanda. Skolēniem vajadzēja vērot eksperimentu un piefiksēt visu, kas notiek, kā arī izskaidrot redzētos procesus no fizikas viedokļa. Lasīt tālāk

Apbalvo olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātus Līvānu novadā

Atzinīgus vārdus, aplausus un dāvanas saņēma ikviens novada audzēknis, kurš guvis augstus panākumus kādā no mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem un sacensībām, bet īpaša uzmanība tika veltīta 19 skolēniem, kuri izceļas pārējo vidū ar izciliem rezultātiem. Apbalvoti tika arī Rudzātu vidusskolas skolēni Dāvids Rubens un Lāsma Neiceniece. Lasīt tālāk

Vasaras dabaszinību nometne skolēniem jau piekto gadu Rudzātu vidusskolā

24 Līvānu novada 8.-11.klašu audzēkņiem šī nedēļa paiet interesantā dabaszinību nometnē Rudzātu vidusskolā. Izglītības iestāde šādu nometni organizē jau piekto gadu, dodot iespēju tiem novada skolēniem, kuri guvuši panākumus eksakto priekšmetu olimpiādēs, piedalīties gan izzinošās, gan izklaidējošās aktivitātēs. Lasīt tālāk