Skolas vēsture

Galvenā Rudzātu vēstures veidotāja ir Rudzātu vidusskola. Laika gaitā mainījušās skolēnu un skolotāju paaudzes,mainījušās arī mācību iestādes atrašanās vietas, skolas vēsturei saglabājot tikai tās paliekošo lomu novada attīstībā. 1922.gadā Aloizs Bojārs Vidos noorganizēja otrās pakāpes pamatskolu, kuru 1923.gadā pārvietoja uz pagasta centru Rudzātiem. Vēlāk tā pārveidojās par Rudzātu septiņgadīgo skolu. 1952.gadā šo skolu reorganizē par vidusskolu. Sākumā tā izvietojās vairākās mājās pagasta centrā. Galvenā ēka atradās tagadējā ambulances ēkā. 1955.gada 4.novembrī atklāj jauno skolas ēku Lūzeniekos,bet 1956.gada jūnijā notiek pirmais šīs skolas izlaidums. 1981.gada 1.septembrī skola pārceļas uz Rudzātu centru, jo ir uzcelta un atklāta jaunā skolas ēka.
Šajā laikā par skolas direktoriem strādājuši:
Janīna Kalvāne (1952. – 1975.g.)
Vladislavs Trantovskis (1975. – 1982.g.)
Vladislavs Spriņģis (1983. - 2018.g.)
Kā arī, no 2018./2019.mācību gada par skolas direktori strādā Valentīna Vaivode

Skolas karogs

Rudzātu vidusskolas karoga ideja virmoja gaisā jau sen, bet 2008.gada 9.klases absolventi nolēma darināt karogu un uzdāvināt to skolai. Klasē notika konkurss par labāko karoga metu. Tā kā bija daudz ierosinājumu, bet nebija pietiekami spilgtu darbu, tad tika pieņemts lēmums paņemt no vairākām idejām labāko un salikt to kopā. Karoga kopējo koncepciju izstrādāja skolotāja Ingūna Prikule. Klase to akceptēja un pasūtīja Ingūnai Prikulei izšūt. Tā 2008.gada jūnijā izlaidumā karogs tika dāvināts skolai.

Tradīcijas

Katru gadu 1.septembrī skolēni, viņu vecāki un skolotāji sapulcējas Rudzātu vidusskolas aktu zālē, lai noklausītos direktora uzrunu, jauno mācību gadu iesākot,redzētu jaunākos skolas biedrus, dzirdētu pirmo zvanu, kas mūs aicina uz pirmo audzināšanas stundu.

Katru gadu godinām savu valsti, skolā tiek rīkota valsts svētku nedēļa, kuras noslēgumā notiek lielais svētku koncerts par godu 18.novembrim.

Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam par godu tiek iestudēta Ziemassvētku luga. Ar Ziemassvētku pasta palīdzību var nosūtīt apsveikumu saviem klasesbiedriem, skolasbiedriem un skolotājiem.

Arī Valentīndienas ietvaros var nosūtīt apsveikumus, atzīšanās mīlestībā pa Valentīndienas pastu.

Par tradīciju ir kļuvis arī Žetonu vakars, kurā 12.klase rāda, ko ir skolas laikā iemācījušies. Žetonu vakars vienmēr ir kā lielisks šovs - divpadsmitie dzied, dejo, rāda teātri un saka paldies skolai.

Pēdējā zvana dienā tāpat kā pirmajā septembrī visi skolēni un skolotāji pulcējas aktu zālē, lai izvērtētu pagājušo mācību gadu, tiek nosaukti un sveikti labākie skolēni.

Un, protams, izlaidums ir svarīgs brīdis 9. un 12.klašu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem.