Rudzātu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa "Zīļuki"


Darba laiks: darba dienās no 7:00 līdz 19:00


Pirmsskolā ir 3 grupas:

 • "Mazīši" - bērniem no 1,5 gada vecuma līdz 4 gadu vecumam. Audzinātāja Valentīna Anspoka, auklīte - Lidija Anspoka.

 • "Zīļuki" - bērniem no 4 gadu vecuma līdz 5 gadu vecumam. Audzinātāja Guna Laduzāne, auklīte - Jolanta Zubova.

 • "Sprīdīši" - bērniem no 5 gadu vecuma līdz 6 gadu vecumam. Audzinātāja Iveta Pastare.


 • Bērniem pieejama četrreizēja ēdināšana.

  Noteikumi bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā

  Pirmsskolas izglītības grupas "Zīļuks" reglaments


  Uzņemšana

  Uzņemšana pirmsskolas grupā notiek no 1,5 gadu vecuma. Nepieciešama medicīniskā karte, iesniegums, apliecības kopija.
  Iesnieguma veidlapa šeit.

  Kontakti

  E-pasts: rudzatuvsk@livani.lv
  Adrese: Rudzātu vidusskola
  Miera iela 13, Līvānu novads
  Tālruņi: 65326331; 65326332