Projekti rūpējas par ikvienu skolēnu


Lai veicinātu izglītojamo izaugsmi, jau vairākus gadus skola ir iesaistījusies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Par skolēnu zināšanu un prasmju attīstību rūpējas 9 skolotāji. Tās ir gan nodarbības individuālo spēju attīstībai, piem. robotikas nodarbības, vides pētnieki u.c. Notiek arī vingrošanas nodarbības 1.-6.klašu skolēniem, lai būtu stipri un veseli.
Skolēniem, kuriem ir grūtības mācību priekšmetu apguvē ir iespēja izmantot projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” piedāvājumu. Šajā semestrī to izmanto 17 skolēni, kas mācās matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu un citus mācību priekšmetus.
Vidusskolēni ir iesaistījušies ESF atbalstītajā projektā “Uzņēmējdarbības skola”, kas aizvadījusi 2 nodarbības Rīgā un Pļaviņās, un 21.janvārī uzņems projekta dalībniekus mūsu skolā. Projekta ietvaros ir iespēja apmeklēt dažadus uzņēmumus, ieklausīties profesionāļu ieteikumos un pieredzē par dažādiem uzņēmējdarbības organizācijas jautājumiem.
Lai varētu arī augt veseli un stipri, skola iesaistījusies projektos “Skolas auglis” un “Skolas piens”. Skolēni saņem svaigus ābolus, kāļus, burkānus un dzer pienu.
Visi skolēni 1.semestrī ir izmantojuši projekta “Latvijas skolas soma” piedāvātās kultūrvēsturisko vērtību apguves aktivitātes 768 eiro apmērā. Esam klausījušies stāstnieci Līgu Reiteri, bijuši Carnival Youth koncertā, apmeklējuši teātri, muzejus, skatījušies un apsprieduši filmu “Oļegs”.
Piedaloties projektos, esam guvuši iespēju dažādot mācību procesu, uzlabot ikviena skolēna zināšanu un prasmju līmeni, paplašināt redzesloku un padarīt dzīvi saturiski bagātāku un kvalitatīvāku.

V.Spriņģe