Pateicoties projektam „Skolas soma” skolēniem ir dota lieliska iespēja apmeklēt dažādus muzejus, mākslas centrus, izrādes, filmas un citas aktivitātes.


Šajā mācību gadā Rudzātu vidusskolas 6.-7. klases izglītojamie apmeklēja Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.
Mākslas centrā skolēni pilveidoja savas zināšanas par Marka Rotko biogrāfiju un viņa oriģināldarbu vēsturi, kā arī bija iespēja analizēt mākslinieka abstraktā ekspresionisma klasiskos darbus , izpaust savas emocijas par redzēto un izjusto, veidot savu emociju gleznu.
Paldies visiem par sniegto atbalstu un iespēju!