Rudzātu vidusskolas 2. klase septembra mēnesī piedalījās “Baltas” rīkotajā konkursā - Drošākā klase.


Skolēni kopā ar audzinātāju (Gitu Brūveri) pārrunāja un meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem saistībā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Skolēni ieguva diplomus par dalību konkursā. Bija vērts piedalīties konkursā, jo bērni atkārtoja un papildināja savas zināšanas par drošību uz ceļa.

Vēl 2. klase piedalījās Drako rīkotajā konkursā. Katru nedēļu tika dots kāds uzdevums, kurš visiem kopā bija jāizpilda.
1. nedēļas uzdevums bija pārģēbt kādu no klasesbiedriem par Drako.
2. uzdevums bija ieviest kādu veselīgu paradumu klases ikdienā.
3. uzdevums bija pozitīvi iepriecināt kādu no klasesbiedriem.
4. uzdevums bija uzzīmēt jaunu Drako konfekšu iepakojumu.
5. uzdevums bija uzņemt bildi, kas parādītu klases saliedētību.

2. klases audzinātāja ļoti lepojas ar savas klases panākumiem un saka lielu paldies vecākiem par iesaistīšanos!Direktora vietniece audzināšanas darbā Maija Brūvere