Skolotāju diena Rudzātu vidusskolā


Atzīmējot Starptautisko skolotāju dienu, mūsu skolas pedagogi šodien varēja izbaudīt īpašu svētku atmosfēru.
Muzikālus sveicienus bija sagādājusi Daniela Lisicka un Enija Guseva, bet 12.klase rupējās par izklaidējošām aktivitātēm.
Sadalīti piecās grupās - humanitārie lāči, eksaktās haizivis, bērnudārza irbītes, radošās vāveres, sociālie vilki - skolotāji pildīja dažādus uzdevumus. Netrūka nedz joku, nedz veselīga humora! Šodien ikvienam bija iespēja pateikt paldies skolotājiem, bet centīsimies arī ikdienā vēl vairāk cienīt, uzklausīt un gādāt par saviem skolmeistariem! Lai viņiem vienmēr pietiek jaunu ideju, laba noskaņojuma un radošuma!

Paldies par jūsu darbu!Direktora vietniece audzināšanas darbā Maija Brūvere
Foto: Marija Groza