Skolas padomes sastāvsVecāki:
1. Ivo Brūvers (t. 22417419) - skolas padomes priekšsēdētājs
2. Vija Skrauča
3. Līga Vaivode
4. Daiga Lietauniece
5. Inese Brūvere
6. Liena Brūvere
7. Kristīne Klauža

Skolotāji:
1. Valentīna Anspoka
2. Raisa Kozule
3. Jolanta Ļubka - Tarasova

Izglītojamie:
1. Marija Groza
2. Dāvids Rubens
3. Edijs Stasulis


Izglītības iestādes padomes reglaments