Rudzātu saieta nama deju kolektīvu panākumi skatē


18. februārī, Līvānos, norisinājās Līvānu novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu 2019./2020.m.g. obligātā repertuāra pārbaudes skate, kurā piedalījās arī Rudzātu saieta nama 3.- 4. klašu un 7. - 9. klašu bērnu deju kolektīvi.

Ļoti lepojamies, ka 3. - 4. klašu deju kolektīvs saņēma II. pakāpi, bet 7. - 9. klašu kolektīvs - I. pakāpi.

Sakām lielu paldies vadītājai Ilgai Bernānei par ieguldīto darbu. Liels paldies vecākiem, kā arī, paldies visiem atbalstītājiem, kas turēja īkšķus.

Ar nepacietību gaidām 12. martu, kad abi deju kolektīvi, tāpat kā citi Līvānu novada un Jēkabpils pilsētas deju kolektīvi, piedalīsies Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam „Saule vija zelta rotu”. Turēsim īkšķus par mūsu dejotājiem!